Uzņēmums SIA "BBI MADAGASKARA"  izmantos informāciju, kas sniegta telefoniski vai  elektroniski, tikai, lai nodrošinātu jūsu pieprasītos pakalpojumus (rēķina izrakstīšanai un līguma noslēgšanai)

Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu privātumu. Ar Jūsu personas datiem netiek veiktas citas darbības, kas nav minētas privātuma politikā. Mēs saglabāsim jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu Jūsu pieprasīto pakalpojumu, vai atbilstoši tiesību aktos norādītajam laikam. SIA "BBI MADAGASKARA" izmantos Jūsu personas datus, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz ballītes rezervāciju veikšanu un apstrādi, maksājumiem, kur Jūsu personīgie dati tiks izmantoti sekojošiem nolūkiem: uzskaitei, rēķiniem un ar tiem saistītajiem dokumentiem.